Terms

Vilkår og betingelser for initiuM app

 

Du skal være 18 år, for at kunne blive medlem af bObles-tjenesten. Mindreårige skal bruge initiuM sammen med en voksen. 

 

Du accepterer at bruge initiuM-tjenesten, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer, at du ikke må arkivere, reproducere, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem initiuM-tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, de-aktivere, forringe eller hinde indholdsbeskyttelse i initiuM-tjenesten; skaffe dig adgang til tjenesten ved hjælp af en robot, spiderscraper eller et andet automatisk middel; dekomplierer, foretage reverse engineering af eller adskille software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem initiuM-tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på nogen måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.  

 

initiuM-softwaren er udviklet af bObles og er beregnet til at muliggøre afspilning af bObles-indhold via kompatible enheder (computer, smartphone, tablets, mv.). Denne software kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteten kan også være forskellig fra enhed til enhed. Du anerkender, at brug af tjenesten muligvis kræver tredjepartssoftware, som er underlagt tredjepartslicenser. Du accepterer, at du automatisk kan modtage opdaterede versioner af initiuM-softwaren og relateret tredjepartssoftware. 

 

Det medlem, der opretter initiuMprofilen, har adgang til og kontrol over initiuM-kontoen og de kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten. Kontoejeren er ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår via initiuM-profilen. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den, bør kontoejeren bevare kontrollen over de enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden, som er tilknyttet kontoen, for andre. Vi kan opsige din konto eller sætte den i bero for at beskytte dig, bObles eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigtagtig aktivitet.  

 

Disse brugerbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret. Tvister afgøres derfor ved dansk domstol.